Logo - østfoldbibliotekene
Du er her: HJEM > ØSTFOLDBIBLIOTEKENe

Fylkesbiblioteket

Bibliotek i Østfold

Bibliotek utenfor Østfold

E-postliste for østfoldbibliotekene

Kjørerute

Samarbeidsdokumenter

Samsøk

Østavind - bibliotekene blogger


Biblioteket som merkevare

Prosjekt-sider, arkiv

 


Alle offentlige bibliotek i Østfold har inngått et samarbeid. Dette innebærer blant annet at fylkets innbyggere kan benytte seg av samlingene til samtlige bibliotek i fylket, uavhengig av kommunegrenser og bosted.

18 folkebibliotek, 5 høgskolebibliotek, 11 bibliotek i videregående skoler og 1 medisinsk bibliotek i Østfold ønsker å framstå som ett biblioteknettverk med felles verdier, holdninger og retningslinjer.

- Østfold-bibliotekene satser på å holde høy faglig standard

- Østfold-bibliotekene utnytter felles ressurser

Alt til beste for innbyggerne i Østfold.

Gjensidig lånesamarbeid: Alle innbyggerne i Østfold har tilgang på bibliotekenes samlede materiale, uansett hvilket bibliotek de besøker. Lånt materiale kan leveres i det bibliotek du selv ønsker.

Nye tjenester for publikum: Et felles lånekort som kan brukes i mange bibliotek .

Biblioteksvar: ”Hvorfor er jorda rund?” Eller har du andre spørsmål? Send spørsmålet til Biblioteksvar – bibliotekarer over hele landet hjelper deg gratis: e-post, SMS eller chat.

Publikum kan søke i alle samlingene i samarbeidsbibliotekene samtidig, se "Samsøk" i venstremeny. Målet er at de som etter hvert får felles lånekort også skal kunne bestille, reservere og fornye på nettet.

Bibliotekene går sammen om å formidle litteratur og leseglede i form av lesekampanjer, forfattermøter, utstillinger m.v. Eksempler er leseuker, prosjekter i samarbeid med ”Gi rom for lesing” og ”Den kulturelle skolesekken”, nordisk bibliotekuke, samarbeid med asylmottak og flyktningetater i kommunene osv.

Gjennom InterReg samarbeides det også over grensen både med felles arrangementer og transportordning for bøker og annet.

Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!


Logo - Østfoldbibliotekene


>> På web siden 10.mai 1995
Adr: Phønixbrygga, 1606 Fredrikstad. Tlf. 69 30 14 30. E-post: fylkesbiblioteket@ostfoldfk.no >> Kart